سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
تندخویى گونه‏اى دیوانگى است ، چرا که تندخو پشیمان شود و اگر پشیمان نشد دیوانگى او استوار بود . [نهج البلاغه]