سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
شکیبا پیروزى را از کف ندهد اگر چه روزگارانى بر او بگذرد . [نهج البلاغه]